Bergensprogrammet

Åpner sambruksfelt i Fjøsangerveien

Twitter FB Publisert mandag 7. mars 2016. Sist oppdatert mandag 5. september 2016

Onsdag 9. mars kl. 12 åpnes det nye sambruksfeltet i Fjøsangerveien, i retning mot sentrum. Fra da av kan bare busser og biler med to eller flere kjøre i det høyre kjørefeltet mellom krysset ved Straumeveien og til krysset ved Kanalveien.

Sambruksfelt 1

Sambruksfeltet er vedtatt innført av fylkestinget og Bergen bystyre. Bakgrunnen for vedtakene er ønske om å redusere klimabelastningen fra biltrafikken, bedre forholdene for kollektivtrafikken, samt stimulere til samkjøring og få flere til å gå og sykle.
Gjennomsnittlig antall personer i bilene i rushtiden er 1,15. Det tilsvarer en passasjer i omtrent hver syvende bil. Bergens nye klimaplan, som nå er på høring, har en målsetting om å doble passasjerbelegget i bilene i rushet til 1,3 pr bil. For å få flyt i rushtrafikken er det nok om alle samkjører (tar opp en ekstra passasjer) to ganger i måneden, eventuelt om ti prosent av dagens matpakkekjørere tar opp en passasjer hver dag som ellers ville kjørt bil alene.

Statens vegvesen har gjennomført såkalte førundersøkelser av trafikksituasjonen på vegene som blir berørt av sambruksfeltet. Her har en registrere trafikkmønsteret, talt hvor mange som sitter i hver personbil, målt lengder på køer etc. Innen sommerferien vil det være utført en etterundersøkelse som ser på effekten av sambruksfeltet.
Politiet og Statens vegvesen vil ha utplassert observatører en rekke steder for å se hva endringen fører til de første dagene.

Fakta:
• Åpning av sambruksfelt (i høyre kjørefelt) i deler av E39 Fjøsangerveien, mellom kryss Straumeveien til kryss Kanalveien, retning sentrum
• Samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Statens vegvesen
• Strekning: 427 meter
• Prøveprosjekt frem til mars 2018.
• Fartsgrensen blir fremdeles 60 km/t, forlenget retning sør ca 200-300 meter
• Trafikale før- og etterundersøkelser gjennomføres
• Politisk vedtatt av Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune at sambruksfelt skal innføres på innfartsårene til Bergen sentrum. I tillegg: Klimaplan for Hordaland 2010-2020, vedtatt i fylkestinget 8. juni 2010
Sambruksfelt

Sambruksfelt:
Samkjøring
I felt med dette symbolet kan følgende kjøretøy kjøre:
 Motorvogn med to eller flere personer i
 Drosjer
 Busser og minibusser som dekkes av unntaket
 Elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner EL, EK og HY.
 Tohjuls motorsykkel uten sidevogn
 Tohjuls moped
 Sykkel
 Uniformert utrykningskjøretøy