Bergensprogrammet

724 millioner til kollektiv- og sykkelsatsing

Twitter FB Publisert fredag 21. august 2015. Sist oppdatert fredag 4. september 2015

Byråd Henning Warloe og fylkesordfører Tom-Christer Nilsen signerte onsdag en ny avtale om belønningsmidler til kollektiv- og sykkelsatsing i Bergen for perioden 2015–2018.

 

Totalt omfatter avtalen 724 millioner i belønningsmidler fordelt over fire år til kollektivsatsing og økt trafikksikkerhet for syklende og gående i Bergen.

– Dette er en stor og viktig avtale. Jeg er veldig fornøyd med at vi ble tilgodesett med et såpass stort beløp, sier byråd Henning Warloe.

Regjeringen tildeler pengene hvert år. I år er summen 184 millioner, i 2016 140 millioner og i 2017 og 2018 200 millioner hvert år.

– Avtalen gir et godt og viktig grunnlag for å bedre kollektivtrafikken og miljøet i Bergen. Jeg er glad for at staten følger opp og gir oss såpass mye belønningsmidler, sier fylkesordfører Tom-Christer Nielsen.

Formålet med belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkomst, miljø og helse ved å øke antallet kollektivreiser og dempe veksten i behovet for motorisert transport.

Sign 1 (00000002)

Byutviklingsbyråd Henning Warloe og fylkesordfører Tom-Christer Nielsen signerer belønningsmiddelavtalen. FOTO: ANNE KRINGSTAD, BERGEN KOMMUNE