Bergensprogrammet

Høring og fremdrift – Bybanen til Fyllingsdalen

Twitter FB Publisert fredag 31. oktober 2014. Sist oppdatert fredag 23. juni 2017

 

Vedtak
21. juni 2017 var saken til 2. gangsbehandling i bystyret. Bystyret vedtok planen for samtlige delstrekninger.

Offentlig ettersyn og revidert planforslag
5. januar 2017 vedtok byrådet å legge et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen til høring.Høringsperioden var fra 7. januar til 21. februar.

Det kom inn til sammen 160 merknader. Disse ble sammenstilt, gjengitt og vurdert under hver delstrekning i det reviderte planforslaget.

Alle aktuelle dokumenter i saken ligger tilgjengelig digitalt her: REGULERINGSPLAN

Videre fremdrift:

  • Kunngjøring av vedtak i august, med klageadgang
  • Prosjektering 2017-2018
  • Oppstart bygging 2018
  • Ferdigstilling av anlegg og åpning 2021/22
    Du kan følge saken videre på: Bybanen utbygging