Bergensprogrammet

Høring og fremdrift – Bybanen til Fyllingsdalen

Twitter FB Publisert fredag 31. oktober 2014. Sist oppdatert tirsdag 2. mai 2017

Planforslag til høring
5. januar 2017 vedtok byrådet å legge et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen til høring.

Innspill til planforslaget
Høringsperioden var fra 7. januar til 21. februar.

Det er kommet inn til sammen 160 merknader. Disse er sammenstilt, gjengitt og vurdert under hver delstrekning i det reviderte planforslaget.

Alle aktuelle dokumenter i saken ligger tilgjengelig digitalt her: REGULERINGSPLAN

Videre fremdrift:

  • 2. gangs politisk behandling og vedtak av plan juni 2017
  • Kunngjøring av vedtak med klageadgang
  • Prosjektering 2017-2018
  • Oppstart bygging 2018
  • Ferdigstilling av anlegg og åpning 2021/22