Bergensprogrammet

Høring og fremdrift – Bybanen til Fyllingsdalen

Twitter FB Publisert fredag 31. oktober 2014. Sist oppdatert onsdag 4. april 2018

Du kan følge saken videre på: Bybanen utbygging

Vedtak
21. juni 2017 var saken til 2. gangsbehandling i bystyret. Bystyret vedtok planen for samtlige delstrekninger.

Kunngjøring og klageadgang
Kunngjøring av vedtaket var i Kommunetorget, Bergens Tidende lørdag 12. august 2017. Klagefrist var 3. september 2017.

Videre fremdrift:

  • Prosjektering 2017-2018
  • Oppstart bygging 2018
  • Ferdigstilling av anlegg og åpning 2021/22