Bergensprogrammet

Høring og fremdrift – Bybanen til Fyllingsdalen

Twitter FB Publisert fredag 31. oktober 2014. Sist oppdatert tirsdag 15. august 2017

 

Vedtak
21. juni 2017 var saken til 2. gangsbehandling i bystyret. Bystyret vedtok planen for samtlige delstrekninger.

Kunngjøring og klageadgang
Kunngjøring av vedtaket var i Kommunetorget, Bergens Tidende lørdag 12. august 2017, og vedtak med tilhørende dokumenter for alle delstrekningene ligger også tilgjengelig på nett her:

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer

Dokumentene ligger også tilgjengelige i papirform i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Allehelgens gate 5. Åpningstid alle hverdager klokken 08.00-14.45.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefrist er 3. september 2017.

Videre fremdrift:

  • Klagefrist for bystyrets vedtak er 3. september 2017
  • Prosjektering 2017-2018
  • Oppstart bygging 2018
  • Ferdigstilling av anlegg og åpning 2021/22
    Du kan følge saken videre på: Bybanen utbygging