Bergensprogrammet

Plan for sykkeltiltak i Bergen 2002 – 2011

Twitter FB Publisert torsdag 12. januar 2012. Sist oppdatert torsdag 12. januar 2012

Statens vegvesen og Bergen kommune har sammen utarbeidet en plan som beskriver behov og forslag til prioriteringer for sykkeltiltak i Bergen kommune. Planen inngår i Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø og er en videreføring av arbeider gjort i 1996 og i 1999.

Planen foreslår å bygge ut et sammenhengende sykkelvegnett for transportsyklister for å oppnå økt sykkelbruk, overgang av trafikk fra bil til sykkel, bedre helse, bedre miljø og økt trivsel.

Det legges opp til 5 hovedsykkeltraseer, som (i retning fra sentrum) går mot Fyllingsdalen, Laksevåg, Sandviken, Birkelundstoppen og Fjøsanger. Målet om mange brukere medfører at tiltak nærmest sentrum er høyest prioritert.

I sentrum foreslås ikke å bygge egne sykkeltraseer i særlig grad, men hovedsykkeltraseene skiltes og knyttes sammen også gjennom sentrum.

Rapport

Rapport og kart er presentert i pdf-format

Rapport (3,5 mb PDF-fil)

Vedlegg I kart (1 mb PDF-fil)

Vedlegg II kart (0,3 mb PDF-fil)

Vedlegg III (1,5 mb PDF-fil)
Detaljert oversikt over tiltak,kostnader og planstatus