Bergensprogrammet

Nyheter for Trafikksikkerhet

Tryggere skoleveg under Fanavegen

Torsdag 7. september klippet byråd Anna Elisa Tryti snoren som sikrer skoleelever og andre myke trafikanter […]

Tryggere langs Salhusvegen

Salhusvegen skal utbedres med gang- og sykkelveg over en strekning på 1,5 km. Kontrakt for oppdraget […]

Sekretariatsleder på plass i Bymiljøpakke Bergen

– Jeg ser frem til å komme i gang, sier Adelheid Nes. Den erfarne lederen har fått jobben som sekretariatsleder […]

724 millioner til kollektiv- og sykkelsatsing

Byråd Henning Warloe og fylkesordfører Tom-Christer Nilsen signerte onsdag en ny avtale om belønningsmidler til kollektiv- […]

– Viktig for nærmiljøet

Etter halvannet års arbeid er Kringsjåveien ferdig opprustet. Naboene er godt fornøyde med resultatet, og flere […]

Tryggere og triveligere

Kringsjåveien er snart ferdig opprustet, og både gående, kollektivreisende og syklister vil få bedre forhold. Strekningen […]

Brukte over 100 millioner på gang- og sykkeltiltak i 2014

I 2014 ble det brukt 1,9 milliarder kroner i regi av Bergensprogrammet. Foruten de store prosjektene, […]

Usynlig arbeid gjenstår

For dem som kjører forbi Liavatnet hver dag, er det vanskelig å forstå at Ringveg Vest […]

Nattlandsveien blir mer sykkelvennlig

Parkeringsplasser må vike når forholdene for syklende i Nattlandsveien utbedres. – Nå skal det ryddes opp […]

Jubel for tryggere skolevei

– Nå må dere love å sykle her, oppfordret byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen etter å ha åpnet […]