Bergensprogrammet

Nyheter for Kollektivtiltak

Bybanen til Fyllingsdalen vedtatt

Reguleringsplanen for Bybanen mellom sentrum og Fyllingsdalen ble vedtatt i bystyret 21. juni. Reguleringsplan – Bybanen […]

Utfylling i Store Lungegårdsvann

Flere store bygge- og anleggsarbeider skal gjennomføres i og langs Store Lungegårdsvann de nærmeste årene. Bybanen […]

Revidert planforslag for Bybanen til Fyllingsdalen

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har levert revidert planforslag for Bybanen mellom sentrum og Fyllingsdalen. […]

Første bybane til flyplassen

Lørdag 22. april kunne reisende for første gang ta Bybanen helt fram til Bergen lufthavn. Den offisielle […]

Nytt kollektivfelt og sykkelvei med fortau i Fyllingsdalen

Forholdene for kollektivtrafikk, gående og syklende langs langs fv. 540 Fyllingsdalsveien er nå vesentlig forbedret. Det nye 1100 […]

Planforslag for Bybanen til Fyllingsdalen legges til høring

Byrådet har vedtatt å legge et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen til høring. […]

Åpningsfest for bybanen 3

Mandag 15. august åpnet byggetrinn 3 av Bybanen fra Lagunen til Birkelandsskiftet terminal. Det ble feiret […]

Innfartsparkering og sykkelparkering i Birkelandsskiftet åpnet

Det nye parkeringshuset for kollektivreisende har plass til 280 biler, deriblant mange elbil-plasser. Sykkelparkeringen er gratis. […]

Bybanen til Fyllingsdalen – status for planarbeidet

Bybanetraséen fra sentrum til Fyllingsdalen har vært gjennom en skissefase der ulike varianter for trasé og […]

Åpner sambruksfelt i Fjøsangerveien

Onsdag 9. mars kl. 12 åpnes det nye sambruksfeltet i Fjøsangerveien, i retning mot sentrum. Fra […]