Bergensprogrammet

Nyheter for Gang og sykkelveg

Nå bygger vi langs fv. 556 Hjellestadvegen

6. juni starter arbeidet med bygge ny gang- og sykkelveg fra Blomsterdalen til Ådland bro. I […]

Her har bilene vikeplikt for syklister

Nå trenger ikke syklister å gå av sykkelen når de skal krysse Solheimsgaten mellom Administrasjonsbygget og […]

Arbeidet med gang- og sykkelvei langs Sælenvannet i gang

Totalt skal det bygges ca 1000 m gang og sykkelveg langs fv. 540 Bjørgeveien fra Straumevegen […]

Nytt kollektivfelt og sykkelvei med fortau i Fyllingsdalen

Forholdene for kollektivtrafikk, gående og syklende langs langs fv. 540 Fyllingsdalsveien er nå vesentlig forbedret. Det nye 1100 […]

Fire nye sykkeltellere på plass

I 2016 ble det etablert og åpnet tellepunkt for sykkel i Åsamyrane, Garnesvegen, Loddefjord og Vossabanen […]

Sykkelfelt i Strandgaten

Når Graveklubben avslutter arbeidet sitt i Strandgaten blir det etablert sykkelfelt fra Holbergsallmenningen til Nordnesbakken. Etter […]

Slik blir den nye gang- og sykkelbrua på Nygårdstangen

Våren 2018 skal den nye gang- og sykkelbroen mellom Hovedbrannstasjonen og AdO Arena stå ferdig. Broen […]

Forslag til ny sykkeltrasé gjennom sentrum på høring

Ny hovedrute for sykkel er foreslått i dagens gatetverrsnitt fra Kaigaten i sør til Åsanevegen i […]

Første Sykkeldynamo-virksomhet i Bergen

Et nytt sykkelprosjekt i regi av Sykkelbyen Bergen er i gang og Haukeland Universitetssjukehus er først […]

Frokost på to hjul

Det ble en søkkvåt start på årets Sykle til jobben-aksjon i Bergen, men mange bergensere hadde […]