Bergensprogrammet

Reguleringsplan

Twitter FB Publisert fredag 27. september 2013. Sist oppdatert tirsdag 24. juni 2014

Bergen bystyre vedtok trasé for Bybane til Åsane i møte 17. juni 2014. På bakgrunn av dette vedtaket vil Etat for plan og geodata melde oppstart av planarbeid og utarbeide et forslag til reguleringsplan.

Mer informasjon om dette vil bli lagt ut her så snart det er klart.