Bergensprogrammet

Bakgrunn og vedtak – Bybanen til Åsane

Twitter FB Publisert fredag 20. juni 2014. Sist oppdatert torsdag 21. desember 2017

Bergen bystyre har valgt trasé for Bybanen til Åsane, men har bedt om en tilleggsutredning for løsning gjennom Sandviken før det tas en endelig beslutning om samlet trasévalg.

 

Tilleggsutredningen for Sandviken ble behandlet i byrådet 23. november, og byrådet innstiller til bystyret å vedta alternativ 5Ba/5Bb.
Bystyret utsatte  saken til bystyremøtet 31. januar 2018. Bystyret ber om en vurdering  av alternativ med forlenget Fløyfjellstunnel.

Les mer om dette på Bergen kommunes sider: Trasévalg Åsane

Videre fremdrift 

  • Formell oppstart av reguleringsplanarbeidet for traseen til Åsane vil skje etter at trasé i Sandviken er vedtatt.

Fastsatte delstrekninger
I bystyremøte 20. april 2016 ble følgende delstrekninger fastsatt:

  • Sentrum: Alternativ 1Aa, dagløsning via Kaigaten-Småstrandgaten-Bryggen-Sandbrogaten. Som en del av endelig sentrumsløsning skal Bryggen gjøres bilfri.
  • Åsane: Alternativ 2C fra Eidsvåg til Vågsbotn gjennom Åsane sentrum.

I tråd med Plan- og bygningslovens § 12-9 er det fastsatt et planprogram for Bybanen til Åsane/Vågsbotn. Planprogrammet ble vedtatt av byrådet sommeren 2012. Bergen bystyre behandlet sak om konsekvensutredning og trasévalg 17. juni 2014.

LES MER OM KONSEKVENSUTREDNINGEN OG TILLEGGSUTREDNINGER HER