Bergensprogrammet

Bakgrunn og vedtak – Bybanen til Åsane

Twitter FB Publisert fredag 20. juni 2014. Sist oppdatert onsdag 30. mai 2018

Byrådet har vedtatt oppstart av offentlig reguleringsplan for Bybanen og sykkel på strekningen Kaigaten-Vågsbotn.

Høringsfrist er 3. juli

For mer informasjon, se  Miljøløftet

Dokumentene ligger på Bergen kommunes kunngjøringssider: Kunngjøringer

 

 

Bystyret har valgt trasé for Bybanen til Åsane.

Bybanetrasé gjennom Sandviken ble vedtatt 31.01.2018

Løsningen går ut på å forlenge Fløyfjellstunnelen, med en forenklet kryssløsning i Sandviken med kun sørgående ramper inn mot Fløyfjellstunnelen, for med det å kunne flytte hoveddelen av biltrafikken i Ytre Sandviken inn i tunnelen og frigjøre dagens motorvei til bybanetrase, sykkeltrase og lokalvei.

Bybanetraseen vil gå i i Sandviken, tunnel fra Sandbrogaten med underjordisk stopp ved Sandviken kirke, og videre i tunnel til holdeplass i dagen i Amalie Skrams vei. Videre går traseen i dagen i Amalie Skrams veg og videre langs dagens E39, Åsaneveien, til NHH, med holdeplasser ved Sandviken sykehus og NHH. Fra NHH går banen videre til Eidsvåg via ett løp av dagens Eidsvågtunnel.

For å finanisiere forlengelse av Fløyfjellstunnelen omdisponeres midler gjennom porteføljestyring i Miljøløftet.

Tidligere fastsatte delstrekninger
I bystyremøte 20. april 2016 ble følgende delstrekninger fastsatt:

  • Sentrum: Alternativ 1Aa, dagløsning via Kaigaten-Småstrandgaten-Bryggen-Sandbrogaten. Som en del av endelig sentrumsløsning skal Bryggen gjøres bilfri.
  • Åsane: Alternativ 2C fra Eidsvåg til Vågsbotn gjennom Åsane sentrum.

I tråd med Plan- og bygningslovens § 12-9 er det fastsatt et planprogram for Bybanen til Åsane/Vågsbotn. Planprogrammet ble vedtatt av byrådet sommeren 2012. Bergen bystyre behandlet sak om konsekvensutredning og trasévalg 17. juni 2014.

LES MER OM KONSEKVENSUTREDNINGEN OG TILLEGGSUTREDNINGER HER