Bergensprogrammet

Bakgrunn og vedtak – Bybanen til Åsane

Twitter FB Publisert fredag 20. juni 2014. Sist oppdatert tirsdag 6. juni 2017

Bergen bystyre har valgt trasé for Bybanen til Åsane, men har bedt om en tilleggsutredning for løsning gjennom Sandviken før det tas en endelig beslutning om samlet trasévalg.

I bystyremøte 20. april 2016 ble følgende delstrekninger fastsatt:

  • Sentrum: Alternativ 1Aa, dagløsning via Kaigaten-Småstrandgaten-Bryggen-Sandbrogaten. Som en del av endelig sentrumsløsning skal Bryggen gjøres bilfri.
  • Åsane: Alternativ 2C fra Eidsvåg til Vågsbotn gjennom Åsane sentrum.

 Bystyret har bedt om disse tilleggsutredningene for delstrekningen i Sandviken:

  • Som alternativ til stopp i dagen ved Sandviken kirke, ønsker bystyret å utrede et mulig underjordisk stopp ved Rothaugen, med videre trasé i tunnel til holdeplass i Amalie Skrams vei
  • Forlengelse av ett løp i Fløyfjellstunnelen
  • Løsning uten forlenget Fløyfjellstunnel, men med omkjøring via Arna (Ringveg Øst/E39) skal også vurderes

Formell oppstart av reguleringsplanarbeidet for traseen til Åsane vil skje etter at tilleggsutredningen for Sandviken er politisk behandlet.

I tråd med Plan- og bygningslovens § 12-9 er det fastsatt et planprogram for Bybanen til Åsane/Vågsbotn. Planprogrammet ble vedtatt av byrådet sommeren 2012. Bergen bystyre behandlet sak om konsekvensutredning og trasévalg 17. juni 2014.

LES MER OM KONSEKVENSUTREDNINGEN OG TILLEGGSUTREDNINGER HER