Bergensprogrammet

Regulering av Bybanen

Twitter FB Publisert fredag 20. juni 2014. Sist oppdatert tirsdag 21. oktober 2014

BYBANEN

Bergen kommune har som ansvarlig planmyndighet ansvaret for å utarbeide reguleringsplaner for Bybanen. Dette skjer i tett samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Denne nettsiden vil inneholde alt av informasjon om pågående planprosesser for Bybanen i Bergen.

Bybanen – sentrum til Åsane

Nettsiden er delt inn i flere undersider der du vil finne informasjon om planprosessen for Bybanen fra sentrum til Åsane. Det er følgende undersider:

Bakgrunn og vedtak – informasjon om saken og de politiske vedtakene

Høring og fremdrift – beskrivelse av fremdriftsplanen og informasjon om høringer

Konsekvensutredning – informasjon om konsekvensutredningen med tilleggsutredninger til trasévalg. Her ligger alle utredninger som er gjennomført tilgjengelig for nedlastning.

Reguleringsplan – her vil informasjon om reguleringsplanen med tilhørende dokumenter bli lagt ut så snart dette er klart.

 

Kategori: