Bergensprogrammet

Status for bybanenettet i Bergen

Twitter FB Publisert mandag 20. oktober 2014. Sist oppdatert mandag 20. november 2017

Bystyret i Bergen besluttet i 2010 at det skal etableres et bybanenett som skal være hovedstammen i byens kollektivsystem.

  • Første byggetrinn til Nesttun har vært i drift siden sommeren  2010.
  • Andre byggetrinn mellom Nesttun og Rådal (Lagunen) har vært i drift siden sommeren 2013.
  • Tredje byggetrinn mellom Rådal og Flesland åpnet august 2016. Siste del av strekningen (Birkelandsskiftet-Flesland) åpner våren 2017.
  • Fjerde byggetrinn mellom sentrum og Fyllingsdalen ble vedtatt i bystyret 21. juni 2017. Planlagt byggestart 2018, og planlagt ferdigstillelse 2022.
  • Femte byggetrinn mellom sentrum og Åsane (Vågsbotn). Bystyret har valgt trasé, men bedt om en tilleggsutredning for løsning gjennom Sandviken før det tas en endelig beslutning om samlet trasévalg.

Bergen kommune utarbeider en kommunedelplan for kollektivsystemet mellom Bergen sentrum og Bergen vest, der en skal vurdere hvilke strekninger som skal betjenes av buss og bane.

Bergen kommune er planmyndighet og har ansvaret for å utarbeide reguleringsplaner for Bybanen. Dette skjer i tett samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen.

Hordaland fylkeskommune er byggherre, eier og drifter av Bybanen.
http://www.bybanen.no/

 Målsetting for Bybanen
«Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig element i bybildet og et nytt transporttilbud. Som del av byen og bystrukturen skal banen bidra til god byutvikling. Bybanen skal være hovedstammen i kollektivsystemet og gi kvalitet og konkurransekraft til byens kollektivtransporttilbud. Bybanen skal bidra til den gode byen og den gode reisen.»

Rapport: Framtidig bybanenett i Bergensområdet