Bergensprogrammet

Status for bybanenettet i Bergen

Twitter FB Publisert mandag 20. oktober 2014. Sist oppdatert tirsdag 24. januar 2017

Bystyret i Bergen besluttet i 2010 at det skal etableres et bybanenett som skal være hovedstammen i byens kollektivsystem.

  • Første byggetrinn til Nesttun har vært i drift siden sommeren  2010.
  • Andre byggetrinn mellom Nesttun og Rådal (Lagunen) har vært i drift siden sommeren 2013.
  • Tredje byggetrinn mellom Rådal og Flesland åpnet august 2016. Siste del av strekningen (Birkelandsskiftet-Flesland) åpner våren 2017.
  • Bergen kommune har lagt frem reguleringsplanforslag for byggetrinn 4 mellom sentrum og Fyllingsdalen. Forslaget var til 1. gangs politisk behandling i byrådet 5. januar 2017, og ligger på høring med merknadsfrist 21. februar.
  • Bystret har vedtatt trasé for Bybanen Sentrum-Åsane for delstrekningene  sentrum og Åsane, og har bedt om tilleggsutredninger for delstrekning  Sandviken.

Bergen kommune utarbeider en kommunedelplan for kollektivsystemet mellom Bergen sentrum og Bergen vest, der en skal vurdere hvilke strekninger som skal betjenes av buss og bane.

Bergen kommune er planmyndighet og har ansvaret for å utarbeide reguleringsplaner for Bybanen. Dette skjer i tett samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Denne nettsiden vil inneholde informasjon om pågående planprosesser for Bybanen i Bergen.

Hordaland fylkeskommune er byggherre, eier og drifter av Bybanen.
http://www.bybanen.no/

 Målsetting for Bybanen
«Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig element i bybildet og et nytt transporttilbud. Som del av byen og bystrukturen skal banen bidra til god byutvikling. Bybanen skal være hovedstammen i kollektivsystemet og gi kvalitet og konkurransekraft til byens kollektivtransporttilbud. Bybanen skal bidra til den gode byen og den gode reisen.»

Rapport: Framtidig bybanenett i Bergensområdet