Bergensprogrammet

Første bybane til flyplassen

Lørdag 22. april kunne reisende for første gang ta Bybanen helt fram til Bergen lufthavn. Den offisielle […]

Arbeidet med gang- og sykkelvei langs Sælenvannet i gang

Totalt skal det bygges ca 1000 m gang og sykkelveg langs fv. 540 Bjørgeveien fra Straumevegen […]