Bergensprogrammet

Nyheter nyheter

Slik blir den nye gang- og sykkelbrua på Nygårdstangen

Våren 2018 skal den nye gang- og sykkelbroen mellom Hovedbrannstasjonen og AdO Arena stå ferdig. Broen […]

Forslag til ny sykkeltrasé gjennom sentrum på høring

Ny hovedrute for sykkel er foreslått i dagens gatetverrsnitt fra Kaigaten i sør til Åsanevegen i […]

Opprustingen av Kong Oscars gate er i gang

Mindre biler og bedre forhold for myke trafikanter. Det er målet for den pågående opprustingen av […]

Første Sykkeldynamo-virksomhet i Bergen

Et nytt sykkelprosjekt i regi av Sykkelbyen Bergen er i gang og Haukeland Universitetssjukehus er først […]

Mobilitetsuken 2016 i bilder

Årets mobilitetsuke bød på blant annet smilende busspassasjerer, gatefest på Møhlenpris, flott markering av Bilfri dag, sol og […]