Bergensprogrammet

Innfartsparkering og sykkelparkering i Birkelandsskiftet åpnet

Det nye parkeringshuset for kollektivreisende har plass til 280 biler, deriblant mange elbil-plasser. Sykkelparkeringen er gratis. […]