Bergensprogrammet

Tryggere langs Salhusvegen

Salhusvegen skal utbedres med gang- og sykkelveg over en strekning på 1,5 km. Kontrakt for oppdraget […]

Bedre for myke trafikanter

Opprustningen av Kong Oscars gate starter til våren. Nå skal det bli mindre gjennomgangstrafikk og bedre […]