Bergensprogrammet

Dobbel julegave til syklistene

Fire kilometer gang- og sykkelveg langs bybanetraseen til Flesland og 350 meter i Fabrikkgaten er nå […]

Tenk sykkel

De fleste bilturer er på under 2,5 kilometer. Se den nye videoen fra Sykkelbyen Bergen, og […]

Tidsdifferensierte bompenger fra 1. februar

Fra og med mandag 1. februar innføres tidsdifferensierte bompengetakster i bomringen i Bergen.   Hovedmålet med tidsdifferensieringen […]