Bergensprogrammet

Sjå planprogram for kollektivsystem

Bergen kommune starter arbeidet med en kommunedelplan for kollektivsystemet mellom
Bergen sentrum og Bergen vest. Planprogrammet er nå lagt ut på høring.