Bergensprogrammet

Ny og publikumsvennleg busstasjon opna

Nye Bergen Busstasjon er no ferdig oppgradert og har fått ein lysare, trivelegare og meir publikumsvennleg […]

Reisevaner i endring

Færre kjører bil. Flere bruker kollektivtransport. Og flere forflytter seg til fots. Det er klar endring å spore i måten folk som bor i Bergen reiser på. Alt om den nye store reisevaneundersøkelsen her.

Visste du at…

at hver person i Bergensområdet i gjennomsnitt gjennomfører cirka 3,5 turer daglig og hver reise i gjennomsnitt varer 20,4 minutt, ett minutt lenger enn for fem år siden?