Bergensprogrammet

Nyheter nyheter

Hva står på programmet?

Bergensprogrammet består igjen av andre program og programområder som viser hva som er planene for inneværende år og årene som kommer. To viktige dokument er Plan- og byggeprogrammet for 2014 og Handlingsprogramet for årene 2014-2017.