Bergensprogrammet

Nyheter nyheter

Tilleggsutredninger for Bybanen til Åsane

Hvor skal Bybanen gå til Åsane? Tilleggsutredninger for trasévalg har vært på høring. Les innspillene.

Gang- og sykkelveg åpnet i Birkelundsbakken

Byråd Filip Rygg åpnet gang- og sykkelveg i Birkelundsbakken. Her flankert av rådgiver Torill Klinker i […]

Gang- og sykkelveg åpnet i Birkelundsbakken

Den 350 meter lange og tre meter brede vegen i nedre del av Birkelandsbakken mellom Paradis-krysset […]