Bergensprogrammet

Utbedring av Totlandsvegen

Fylkesveg 183 Totlandsvegen skal utbedres fra krysset ved Elvenesvegen og opp til avkjørselen mot Bjøllebotn. Høsten […]