Bergensprogrammet

Nyheter nyheter

Nettsidene er under arbeid

Bergensprogrammet omfatter kollektivtrafikktiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikksikkerhets- tiltak og nye […]

Bedre by raskere

I perioden 2002 – 2025 skal det investeres for nær 12,7 milliarder kroner i nye samferdselsprosjekter […]