Bergensprogrammet

Bergensprogrammet
Bergensprogrammet

Alle prosjektene i Bergensprogrammet


Dette skiltet betyr at biler har vikeplikt for kryssende syklister. Foto: Ingrid Feet Bjørgo/Statens vegvesen

Her har bilene vikeplikt for syklister

Nå trenger ikke syklister å gå av sykkelen når de skal krysse Solheimsgaten mellom Administrasjonsbygget og […]

Revidert planforslag for Bybanen til Fyllingsdalen

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har levert revidert planforslag for Bybanen mellom sentrum og Fyllingsdalen. […]

Foto: Store Lungegårdsvann

Utfylling i Store Lungegårdsvann

Flere store bygge- og anleggsarbeider skal gjennomføres i og langs Store Lungegårdsvann de nærmeste årene. Bybanen […]