Bergensprogrammet

Bergensprogrammet
Bergensprogrammet

Alle prosjektene i Bergensprogrammet


Med Fyllingsdalen 3 i navnefeltet

Planforslag for Bybanen til Fyllingsdalen legges til høring

Byrådet har vedtatt å legge et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen til høring. […]

Den nye gang- og sykkelbrua på Nygårdstangen. Illustrasjon: EFLA/Statens vegvesen

Slik blir den nye gang- og sykkelbrua på Nygårdstangen

Våren 2018 skal den nye gang- og sykkelbroen mellom Hovedbrannstasjonen og AdO Arena stå ferdig. Broen […]

Strandgaten 712 m.logo

Sykkelfelt i Strandgaten

Når Graveklubben avslutter arbeidet sitt i Strandgaten blir det etablert sykkelfelt fra Holbergsallmenningen til Nordnesbakken. Etter […]