Bergensprogrammet

Bergensprogrammet
Bergensprogrammet

Alle prosjektene i Bergensprogrammet


Korskirkeallmenningen-Domkirkeplassen stenges for biltrafikk

Torsdag 15. juni flyttes anleggsområdet i Kong Oscars gate sydover. Dette medfører endringer i trafikkmønsteret i […]

Nå bygger vi langs fv. 556 Hjellestadvegen

6. juni starter arbeidet med bygge ny gang- og sykkelveg fra Blomsterdalen til Ådland bro. I […]

Dette skiltet betyr at biler har vikeplikt for kryssende syklister. Foto: Ingrid Feet Bjørgo/Statens vegvesen

Her har bilene vikeplikt for syklister

Nå trenger ikke syklister å gå av sykkelen når de skal krysse Solheimsgaten mellom Administrasjonsbygget og […]