Bergensprogrammet

Bergensprogrammet
Bergensprogrammet

Alle prosjektene i Bergensprogrammet


Første bybane til flyplassen

Lørdag 22. april kunne reisende for første gang ta Bybanen helt fram til Bergen lufthavn. Den offisielle […]

Arbeidet med gang- og sykkelvei langs Sælenvannet i gang

Totalt skal det bygges ca 1000 m gang og sykkelveg langs fv. 540 Bjørgeveien fra Straumevegen […]

1100 meter med kollektivfelt og 900 meter sykkelvei med fortau ble ferdigstilt i mars 2017. Foto: Statens vegvesen

Nytt kollektivfelt og sykkelvei med fortau i Fyllingsdalen

Forholdene for kollektivtrafikk, gående og syklende langs langs fv. 540 Fyllingsdalsveien er nå vesentlig forbedret. Det nye 1100 […]